پزشكي داخلي چيست ؟

پزشكي و تخصص داخلي مربوط به تشخيص و درمان بيماريهاي داخلي مي گردد كه ارگاني از بدن و يا همه آنرا درگير مي كنند . متخصص داخلي پزشكي است كه در حيطه پزشكي داخلي طبابت ميكند .انجمن پزشكي داخلي امريكا (ASIM) اين متخصصان را ((دكتر در طب داخلي)) مي نامد .
پزشك بالغين

تعيين مرز بين پزشكي داخلي و تخصصهاي فراوان ديگر مشكل است . در حقيقت در برخي كشورها , تمام تخصصهايي را كه از روشهاي غير جراحي استفاده مي كنند ((پزشكي داخلي)) مي نامند .

پزشكان بيماريهاي داخلي عمومي , بعنوان پزشكان خصوصي ارتباط طولاني تري با بيماران دارند .

معاينات فيزيكي رايج را بر روي بيماران انجام مي دهند , مراقبتهاي پيشگيرانه را توصيه مي كنند و اغلب بيماريهاي بي نياز به جراحي را تشخيص داده و درمان مي نمايند .
در حيطه طب داخلي 9 رشته فوق تخصصي قابل تشخيص است :

كارديولوژي :

درمان بيماريهاي قلب و عروق خوني
اندوكرينولوژي :

مطالعه غدد و ساير قسمتهاي ترشح كننده هورمون در بدن
گاستروانترولوژي :

مراقبت از وضعيت سيستم گوارش , كبد و پانكراس
هماتولوژي :

مطالعه خون و بافتهاي سازنده خون
بيماريهاي عفوني :

بررسي و مراقبت از بيماريهاي تب دار و واگيردار
نفرولوژي :

تشخيص و درمان بيماريهاي كليه
انكولوژي :

مطالعه و درمان تومورهاي سرطاني
بيماريهاي تنفسي :

توجه به اختلالات مربوط به شش ها و ساير اجزاء سيستم تنفسي
روماتولوژي :

درمان اختلالات مربوط به مفاصل و ساير بافتهاي همبند و يك زير گروه تخصصي جديد با عنوان طب سالمندان(Geriatrics) كه به مطالعه بيماريهاي افراد سالمند مي پردازد. منشا طب داخلي به اواخر قرن نوزدهم برمي گردد, زماني كه پزشكان عمومي و جراحان شروع به جداشدن از هم نمودند. با گذشت زمان, پزشكان طب داخلي, پزشكان عمومي بيمارستان ها گشتند و عملكرد آن ها چيزي بين عملكرد پزشكان خانواده امروزي و متخصصين جراح بوده تا اينكه از اواسط دهه 1990, طب داخلي در ايالات متحده از يك زمينه عمومي به شكلي درآمد كه امروزه چيزي در حدود 65% از كل متخصصين داخلي به عنوان يك فوق تخصص (Sub Specialist) شناخته مي شود.
تعريف پزشك متخصص داخلي: WHO IS INTERNIST

پزشكي است كه در شناسائي و درمان بيماريهائي كه به جراحي (بريدن بدن) نياز ندارند تخصص دارد.
معرفي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران: WHO WE ARE

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران انجمني است كه از طرف 2000 عضو كشور ايران كه داراي تخصص طب داخلي و رشته هاي مرتبط با آن هستند حمايت مي گردد. اين جامعه بعنوان يك مركز مهم ملي براي بررسي عقايد در امور علمي با توجه به نيازهاي تخصصي طب داخلي و فوق تخصصي, سياستگزاري براي بهبود خدمات درماني, پيشنهاد براي تدوين برنامه هاي آموزشي و نيز ارائه برنامه هاي مدون بازآموزي و در ارائه پژوهش هاي سالانه همكاران و پژوهش هاي مرتبط با ساير انجمن هاي علمي فعاليت مي كند.
اين جامعه با همه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي ارتباط داشته و با طيف وسيعي از متخصصين برجسته كشور, شخصيت ها و متصديان پزشكي و پرستاري روابط رسمي دارد.
اهداف : WHAT WE AIM AT

بطور عمده بهبود وضعيت بهداشتي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت نيازهاي علمي و دفاع از حقوق اعضا مي باشد. تسهيل در تبادل عقايد بين اعضا و انجمن هاي مرتبط با جامعه پزشكان داخلي در رابطه با مديريت و سياستگزاري خدمات درماني از ديگر اهداف جامعه است.
فعاليت : WHAT WE DO

در طي 15 سال, سازماندهي يك كنگره ملي سالانه بعنوان بزرگترين گردهمائي ملي متخصصين داخلي و فوق تخصص هاي مرتبط با آن از مهمترين فعاليت اين جامعه بوده كه همواره با ارائه موضوعات تحقيقاتي و مطالعاتي راهكارهاي مناسب در تبادل مسائل روز علمي مطرح شده است. از طريق برگزاري كنگره سالانه نيازهاي اعضا به پاسخ به بسياري از مسائل مطروحه علمي مطرح و تمايلات آن در زمينه هاي خاص در بستر خدمات درماني تامين گردد.
همواره در كنار برگزاري كنگره به ارائه سمپوزيوم هاي خاص مثل بازآموزي آندوسكوپي و تغيير يافته هاي اسپيرومتريك با شركت انجمن هاي فوق تخصصي پرداخته شده است بعلاوه با برگزاري غرفه تجهيزات و انتشارات اعضا جامعه با آخرين دستاوردهاي تكنولوژيك موجود در كشور نيز آشنا شده اند.
انتشارات : WHAT WE PUBLISH

علاوه بر انتشار خبرنامه بصورت ماهنامه, سالانه خلاصه مقالات در رابطه با كليه مقالات ارائه شده شفاهي و پوستر منتشر شده است. اين خلاصه مقالات به زبان فارسي و بندرت انگليسي بوده كه حاوي بخش مهمي از تحقيقات همكاران و گردهمائي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در زمينه طب داخلي است و طيف وسيعي از اين مقالات منابع و مرجع ضروري براي كليه متخصصين داخلي كشور مي باشد. حمايت حرفه اي از طريق جامعه برخوردار شده و از طريق ارائه راهكارها و راهنماهاي مناسب, مديريت علمي را در خدمات حرفه اي خود بكار برند. حمايت اعضا در قبال موسسات و سازمان هاي دولتي مثل وزارت بهداشت و درمان, نظام پزشكي و شركت هاي بيمه گر از ديگر مزاياي عضويت در اين انجمن مي باشد.