تلفن: 7-88014005 و 41602

فکس: 88014008

آدرس: خيابان كارگر شمالي- بالاتر از پمپ بنزين- كوچه لاله- پلاك7- طبقه5

ايميل دفتر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران: info@dakheli.org

ايميل مربوط به اعضاي هيئت مديره جهت ارتباط مستقيم: directors@dakheli.org

ايميل جهت پرسش و پاسخ با متخصصين: communication@dakheli.org